הציפוי המיוחד והחדשני משחרר יוני כסף, המנטרלים חיידקים, וירוסים ופתוגנים אחרים

פינצטה אולטרא מודרנית רוביס

168