פינצטה פעולה הפוכה להנחה קלה של ריסים נפרדים. יש ללחוץ בעדינות כדי לפתוח ולשחרר על מנת להניח את הריס רוביס

פינצטה לריסים רוביס

203